top of page

klapekstertelling 2015 - 2016

Ook dit winterseizoen wordt er weer een landelijke Klapekstertelling georganiseerd.

De tellingen zijn dit keer gepland in de periode van 

18 - 21 december 2015 en van 19 - 22 februari 2016.

 

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, wordt dit jaar veel aandacht besteed aan de zogeheten 'nulwaarnemingen'.

Als er ergens een Klapekster zit is dat natuurlijk prachtig.

Maar het is ook belangrijk om te weten in welke geschikte gebieden ze niet zitten. Alleen door zoveel mogelijk geschikte gebieden in kaart te brengen, kunnen we een idee krijgen wat hun werkelijke aantal is.

Als er bijvoorbeeld in een gebied geen Klapekster wordt gezien tijdens de telling wordt er een 'nulwaarneming' doorgegeven, dan is in ieder geval bekend dat in een bepaald gebied gezocht is.

 

In ons werkgebied wordt gekeken in de volgende geschikte gebieden:

- Ampsen

- Groote Veld

- Hagenbeek

Maar ook daarbuiten wordt natuurlijk extra op deze soort gelet.

 

Als je zin hebt om mee te zoeken neem dan even contact op via email.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page