top of page

Het jaar van de wulp

het eerste nest is beschermd !!

vala.jpg

Door Jitty Hakkert, lid van onze Vogelwerkgroep, is een aanvraag ingediend bij de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek, VALA, om een aantal elektrische rasters te mogen aanschaffen t.b.v. het uitrasteren van wulpennesten. In het kader van het jaar van de wulp 2019 heeft VALA deze subsidie toegekend, waarvoor dank.

Vandaag, 29 april 2019, was er een loonwerker een perceel grasland aan het maaien toen hij zag dat daar door een wulp werd gebroed. Hij heeft toen het nest gespaard door het stuk gras met het nest er in, niet te maaien. De eigenaar van het perceel heeft vervolgens direct contact opgenomen met Jitty en gevraagd of er rond het nest een raster kon worden gezet. Dat heeft Jitty daarna direct geplaatst. In het nest lagen 4 eieren. Het raster is voorzien van een stroomvoorziening met zonnepaneel dat eventuele predatoren op een afstand moet houden. De wulpen kwamen, nadat het raster was geplaatst, vrij snel weer in de buurt van het nest terug en bij een latere controle zat er weer een wulp op de eieren. 

Wij hopen dat meer landbouwers aan dit initiatief willen meewerken, zodat deze prachtige vogels kunnen worden beschermd. Wij zijn in ieder geval erg blij met deze vorm van samenwerking!

IMG_0899.JPG

het elektrische raster met in het midden het overgebleven stuk gras met het nest er in.

IMG_0897.JPG

Het goed verborgen wulpennest met 4 eieren.

Op de foto links ziet u een wulpennest op een andere locatie. De kop van het broedende vrouwtje is nog net zichtbaar. Het is dus erg moeilijk om een nest van een wulp in een grasland te vinden.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page