top of page

cursus migratie / vogeltrek (2015)

Veel geleerd

De in het najaar van 2015 gegeven cursus Migratie / Vogeltrek is zeer succesvol verlopen.

Op 9 december was de laatste cursusavond en die ging over de zangvogels.

De cursus werd afgesloten met een laatste excursie op 12 december waarbij er speciaal aandacht was voor de watervogels.

Tijdens de andere cursusavonden was er uitgebreid aandacht voor zaken als: 

- Hoe vinden vogels hun weg,

- Welke trekstrategieën zien we,

- Wat is het voedsel op pleisterplaatsen.

De cursus werd gegeven door bioloog Kees Boele uit Haren en hij heeft ons in de afgelopen periode veel geleerd en verteld over de trek van de vogels.

 

Excursie en onderricht op telpost De Hooge Weide.

Een deel van de cursisten tijdens de excursie naar Diepholz (Dld.) voor het bestuderen van de kraanvogels.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page