top of page

inventarisaties

De vrijwilligers van onze vogelwerkgroep verrichten diverse soorten inventarisaties.

Regelmatig wordt een deel van het werkgebied geïnventariseerd op vogels, al dan niet mede op verzoek van terreineigenaren.

De resultaten daarvan worden vastgelegd in verslagvorm of in boekvorm.

Een overzicht hiervan is te vinden op de pagina publicaties.

Daarnaast worden er tellingen verricht die deel uitmaken van landelijke onderzoeken.

Dit zijn o.a. in de winter een telling van watervogels grote rivieren en in het broedseizoen een telling van stadsvogels.

De activiteiten van de werkgroepen leveren eveneens gegevens op over de aanwezigheid en de aantallen van bepaalde soorten vogels.

Meer informatie over de werkgroepen is te vinden via het menu.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page