top of page
terug naar
nieuws

telpost

Al sinds 1988 worden er jaarlijks trekvogels geteld op onze telpost de Hooge Weide.

Sinds september 2016 wordt er ook geteld op een locatie bij Almen.

Voor locaties zie kaart onderaan.

Waarnemingen

De Hooge Weide

2018 per dag

De Berkel, Almen

2018 per dag:

De Hooge Weide

In de periode van half augustus tot eind november wordt er op de Hooge Weide ieder weekend geteld vanaf zonsopkomst tot aan het eind van de ochtend,

Daarnaast op sommige doordeweekse dagen.

Voor informatie hierover: 

Hans van Hoorn: 0573-254006 of 06-30782005.

De tellingen zijn begonnen in 1988 en recent zijn alle waarnemingen ingevoerd op de landelijke site trektellen.nl. Hierdoor kan nu een mooi langjarig overzicht geraadpleegd worden.

Klik hierboven bij 'Waarnemingen 2018.

De Berkel, Almen

De tellingen zijn hier in september 2016 opgestart door Ruben Vermeer.

Voor informatie hierover:

Ruben Vermeer: 06- 39780688

Telpost de Berkel Almen ligt tussen het dorp Almen en de Berkel.

Telpost de Hooge Weide ligt in een terrein van Rijkswaterstaat langs de Kanaaldijk tussen het Twentekanaal en de Berkel.

De afstand tussen de telposten bedraagt hemelsbreed ca. 4.5 km.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page