top of page

terug naar

nieuws

werkgroep

Download hier de

Infobrochure

Patrijzen gezien? 

Geef je waarneming even door via contact.

We willen graag zoveel mogelijk waarnemingen van patrijzen verzamelen.

Alvast bedankt!

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

project patrijs

Project Patrijs

Ook rond Lochem gaan de aantallen akker- en weidevogels dramatisch achteruit.

Soorten als Veldleeuwerik, Grutto en Patrijs worden nog maar zelden gezien.

De laatste soort is sinds de jaren zeventig met maar liefst 95% afgenomen.

Om te voorkomen dat de Patrijs helemaal verdwijnt stimuleert de vogelwerkgroep grondeigenaren om biotopen weer beter geschikt te maken voor patrijzen en andere akker- en weidevogels.  

Hiertoe wordt samengewerkt met de WildBeheerEenheid Lochem en de Agrarische Natuur Vereniging 't Onderholt.

In het voorjaar van 2015 zijn in de buurtschap Nettelhorst de eerste maatregelen gerealiseerd.

De achteruitgang van Patrijzen bedraagt in Nederland sinds 1960 maar liefst 95 procent !

Afname biodiversiteit

De achteruitgang van boerenlandvogels hangt samen met de schaalvergroting en intensivering in de landbouw. 

Kleinschalige gevarieerde akkers maken plaats voor grote percelen met monotone gewassen.

Op graslanden zien we steeds vaker een eenzijdig raaigrasmengsel dat vroeger en vaker gemaaid wordt.

De biodiversiteit in agrarische gebieden is door deze ontwikkeling sterk achteruitgegaan.

Het verdwijnen van voedsel (kruiden, insecten), broedplekken en schuilmogelijkheden is van grote invloed op de achteruitgang van boerenlandvogels.

Het 'Project Patrijs' heeft tot doel om binnen de moderne landbouw biotoopherstel te realiseren.

 

Maatregelen

Grondeigenaren, zowel agrariërs als particulieren, kunnen op eenvoudige wijze bijdragen aan biotoopherstel voor patrijzen en overige boerenlandvogels.

Het gaat dan om kleinschalige randjes en hoekjes die geschikt gemaakt worden voor voedsel, dekking en broedplekken.

Tevens worden kruidenrijke graslanden gepromoot want die zijn niet alleen belangrijk voor vogels, insecten en vlinders maar ook goed inpasbaar in de moderne veehouderij.

In veel gevallen zijn er subsidiemogelijkheden voor toegepaste maatregelen.

Deze maatregelen zijn hard nodig want de Patrijs dreigt rond Lochem te verdwijnen.

En ook overige boerenlandvogels zoals de Veldleeuwerik laten een dramatische achteruitgng zien.

De aantallen vogels op weilanden en akkers in Nederland zijn sinds 1960 met gemiddeld 61 tot 73 procent teruggelopen. Dat komt concreet neer op het verdwijnen van 3,3 tot 5,7 miljoen broedparen binnen 50 jaar.

Op de overige projectpagina´s staat meer informatie over het project, o.a. over welke maatregelen mogelijk zijn, al dan niet met subsidie.

Mee doen?

Heb je mogelijkheden en belangstelling?

Neem contact op! We komen graag langs om meer informatie te geven over welke maatregelen gewenst/mogelijk zijn.

emailcontact: klik hier.

Afname van biodiversiteit als gevolg van grootschalige monotone landbouw.

Verbetering van biodiversiteit door kruidenrijke randen en weilanden.

Ook de Veldleeuwerik laat sinds 1960 een achteruitgang zien van ca. 95 procent.

Download hier de

Infobrochure

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page