top of page

Patrijzen gezien? 

Geef je waarneming even door via contact.

We willen graag zoveel mogelijk waarnemingen van patrijzen verzamelen.

Alvast bedankt!

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

Download hier de

Infobrochure

project patrijs: subsidiemogelijkheden

Subsidie

Er is subsidie mogelijk voor maatregelen die bijdragen aan biotoopherstel voor patrijzen.

Op dit moment worden maatregelen gestimuleerd in 4 kerngebieden. 

 

Kerngebieden

Rond Lochem zijn een 4-tal kerngebieden aangewezen waar herstelmaatregelen zinvol zijn omdat daar nog patrijzen voorkomen.

Het betreft de gebieden:

Harfensesteeg,

• Nettelhorst-Zwiep,

het Broek,

het Veen.

 

Maar buiten deze gebieden kunnen maatregelen uiteraard ook een bijdrage leveren aan biotoopherstel voor patrijzen en overige boerenlandvogels.

2015

Mede dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Lochem en de Stichting Landschap Gelderland kon in 2015 een begin gemaakt worden met biotoopherstelmaatregelen voor patrijzen.

In het gebied Nettelhorst-Zwiep zijn in het voorjaar de eerste maatregelen uitgevoerd.

2016

Vanaf 2016 is eveneens subsidie mogelijk, o.a. middels het Agrarisch Natuurbeheer nieuwe stijl.

Maatregelen waarvoor subside mogelijk is zijn o.a.

• kruidenrijke randen op akkers,

• kruidenrijk grasland of kruidenrijke graslandranden,

• botanisch graslandbeheer.

Voor meer informatie:

Vogelwerkgroep: email

ANV 't Onderholt, Wilfried Berendsen: email 

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page