top of page
vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

Patrijzen gezien? 

Geef je waarneming even door via contact.

We willen graag zoveel mogelijk waarnemingen van patrijzen verzamelen.

Alvast bedankt!

Download hier de

Infobrochure

project patrijs: waarnemingen

Inventarisaties

Als voorbereiding op het 'Project Patrijs' heeft onze vogelwerkgroep in 2013 en in 2014 inventarisaties verricht om de aantallen patrijzen rond Lochem in kaart te brengen.

Daarnaast is voor het overzicht ook gebruik gemaakt van waarnemingen van derden en van waarnemingen die vermeld werden op waarneming.nl.,

Het overzicht laat zien dat er weliswaar nog patrijzen aanwezig zijn maar dat de aantallen laag zijn.

Des te meer reden om de alarmklok te luiden.

In samenwerking met de WildBeheerEenheid Lochem worden grondeigenaren benaderd en geïnformeerd over de mogelijkheid om (gesubsidieerde) maatregelen te nemen die bijdragen aan biotoopherstel voor patrijzen.

Territoria Patrijs 2014

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page