top of page
vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

Patrijzen gezien? 

Geef je waarneming even door via contact.

We willen graag zoveel mogelijk waarnemingen van patrijzen verzamelen.

Alvast bedankt!

terug naar

nieuws

patrijs

Download hier de

Infobrochure

project patrijs: actueel

2015

In het voorjaar van 2015 is in de buurtschap Nettelhorst het project 'Project Patrijs' van start gegaan met als doel biotoopherstel voor patrijzen en overige boerenlandvogels. 

Op zo'n 20 plekken zijn randen en hoekjes ingezaaid met akkerkruidenmengsels of een kruidenrijk graslandmengsel.

Alles bij elkaar bedraagt de oppervlakte ca. 2 hectare, variërend van een klein overhoekje tot randen van honderden meters.

 

2016

Dit jaar zijn er kleine uitbreidingen geweest in Nettelhorst en is een start gemaakt in het Broek bij 5 grondeigenaren.

In Nettelhorst bedraagt de oppervakte aan randen etc. nu ca. 6 hectare en in het Broek ca. 0.7 hectare.

 

Voortgang

In genoemde gebieden willen we graag nog tot een verdere uitbreiding komen.

Hoe meer randjes en hoekjes in een goede onderlinge verhouding, hoe meer kans op succesvol herstel voor patrijzen en verbetering van biodiversiteit.

Met name zijn we zijn op zoek naar agrariërs die kleinschalig mee willen doen. Hiervoor is subsidie mogelijk en de opbrengst van kruidenrijke grasranden is goed inpasbaar in de melkveehouderij.

Realisatie

Maatregelen kunnen gerealiseerd worden dankzij de medewerking van een aantal grondeigenaren en een financiële bijdrage van de gemeente Lochem, de Stichting Landschap Gelderland, de Wild Beheer Eenheid Lochem en onze vogelwerkgroep.

Ook wordt subsidie verkregen vanuit het Agrarisch Natuurbeheer.

Buurtschap Nettelhorst.

Kruidenrijke grasrand Nettelhorst juni 2015.

Akkerkruidenranden Nettelhorst juni 2015.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page