top of page

roofvogels

In een groot deel van het werkgebied van onze vogelwerkgroep wordt structureel onderzoek gedaan naar het voorkomen van roofvogels .

Voor kaart van het gebied zie onderaan pagina.

Havik, paring.

Onderzoek

Er wordt onderzoek gedaan naar populatie, broedbiologie, voedsel en habitatgebruik van Boomvalk, Buizerd, Havik, Slechtvalk, Sperwer, Torenvalk en Wespendief.

Door het onderzoek ontstaat inzicht in de ontwikkeling en het functioneren van roofvogels in het landschap.

Hiermee kan o.a. een bijdrage geleverd worden aan het in stand houden van geschikte biotopen en aan het bijsturen van beheer.

Langlopende projecten

In het werkgebied wordt al langer naar roofvogels gekeken:

Onderzoeksgebied werkgroep roofvogels

De oppervlakte van het totale gebied bedraagt ca. 125 km².

De daarin gelegen bosgebieden zijn ca. 30 km² groot.

Havik.
Buizerd. Vogelwerkgroep Noordwestachterhoek.

Gebied                           

In het onderzoeksgebied zijn een aantal grotere bosgebieden aanwezig (zie kaart hieronder).

De tussenliggende gronden zijn voornamelijk als landbouwgrond in gebruik. 

Op veel plaatsen in het gebied is nog sprake van een kleinschalig landschap met bosjes en houtwallen die geschikt zijn als broedterritoria voor roofvogels.

Inventarisatie

In de periode 2011 - 2015 zijn gemiddeld de volgende aantallen territoria vastgesteld:

Havik:

Sperwer:

Buizerd:

Wespendief:

Slechtvalk:

Boomvalk:

Torenvalk:

10

29

80

  9

  1

12

14

Buizerd. Vogelwerkgroep Noordwest-achterhoek

detailstudie sperwer (noordwest Graafschap) vanaf 1995: lees meer....

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

MEER LEZEN 
OVER
ROOFVOGELS ?
bottom of page