top of page
Rode Wouw, juveniel.

terug naar

nieuws

roofvogels

succesvol broedgeval rode wouw (23-8-2015)

Succesvol broedgeval Rode Wouw met broedpaar Torenvalk als onderbuur.

In het werkgebied van onze vogelwerkgroep heeft in 2015 een paartje Rode Wouwen succesvol gebroed met 2 uitgevlogen juvenielen als resultaat. 

Het is het eerste bekende broedgeval van deze soort in ons werkgebied en ook nog eens succesvol.

Best bijzonder, want succesvolle broedgevallen van Rode Wouwen zijn in Nederland zeer zeldzaam.

Wat het nog bijzonderder maakte was een broedgeval van een paartje Torenvalken in dezelfde nestboom als waarin het nest van de Rode Wouwen zit. 

Zie foto's.

En klik hier om op het facebook van Michiel Schaap filmbeelden te bekijken van de juvenielen in de nestboom.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page