top of page
hulpdiensten dieren

vervolging

Nog steeds vind er op grote schaal vervolging plaats van wilde dieren waaronder vogels.

Met name roofvogels zijn vaak het slachtoffer van illegale praktijken.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

Meldpunt Wildlife Crime

Vernietigde dassenburchten, kapotgemaakte eieren, vergiftigde vossen, omgezaagde nestbomen en illegaal gevangen vogels.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van misdrijven tegen in het wild levende dieren, oftewel wildlife crime.

Uit heel Nederland komen voorbeelden binnen dat dieren moedwillig gedood of gevangen worden of dat hun nesten vernield worden.

Waarschijnlijk is dit slechts het topje van de ijsberg.

Om dit probleem tegen te gaan is het meldpunt Wildlife Crime opgericht.

Het meldpunt doet een oproep aan alle natuurliefhebbers om ogen en oren open te houden in het veld en melding te doen als je vermoedt dat er sprake is van wildlife crime.

Meer info bij Wildlife Crime.

Buizerd in klem.

Roofvogelmoord en -verstoring 

Vaak gebeurt dit door:

• nestverstoring

    - nest uithalen

    - nest doorschieten

    - nestboom omzagen

•  vergiftiging

    - door het uitleggen van vergiftige prooien

•  vangen

    - met een vangkooi

    - met klem of strik

Melding

Als er sprake is van illegale verstoring kun je dit melden bij een landelijk meldpunt.

 

Door een melding komt er meer informatie beschikbaar over wat voor soort verstoringen plaatsvinden en in welk gebied dit gebeurt.

Hierdoor ontstaat er meer kans om aan deze illegale praktijken een eind te maken.

Daarnaast zouden we als vogelwerkgroep ook graag informatie ontvangen over illegale praktijken in onze regio:

VOGELWERKGROEP NOORDWEST-ACHTERHOEK

Nestverstoring

Nest uithalen

De jonge vogels verdwijnen in de illegale handel  en worden gebruikt om mee te fokken of als huisdier. Ze zijn hun vrijheid definitief kwijt.

Eieren worden uitgebroed en de jongen worden verhandelt.

 

Schieten of omzagen

Door te schieten op nesten of de nestboom om te zagen mislukt het broedsel waarbij de oudervogel vaak verongelukt. 

Advertentie op internet en omgezaagde nestboom

Vergiftiging

Door het uitleggen van vergiftigd aas sterven roofvogels een gruwelijke dood.

Kenmerkend zijn de verkrampte poten, mogelijk schuim op de bek en een besmeurde aars. 

Vangen

Met vangkooien worden roofvogels gelokt die het vervolgens niet overleven.

Ook sterven roofvogels die terecht komen in een klem of strik, al dan niet voor andere dieren bedoeld.

Geelgorzen, gevangen in het wild.

bottom of page