top of page

De Roofvogelpluim is een blijk van dankbaarheid en waardering voor mensen en organisaties die stoppen met het inhuren van Roofvogel- en

uilenshows.

Lees meer...

terug naar

nieuws

roofvogels

roofvogels niet als huisdier of voor de show

Het aantal roofvogel- en uilenshows in Nederland neemt schrikbarend toe.

Deze shows vinden plaats met vaak slecht gehuisveste vogels in een onnatuurlijke omgeving.

Als gevolg daarvan neemt ook het aantal uilen en roofvogels dat als huisdier wordt gehouden toe.

Veel natuurorganisaties, waaronder onze vogelwerkgroep, vinden dit geen goede ontwikkeling.

Hieronder zijn een aantal links opgenomen met informatie over de argumenten tegen het houden van roofvogels als huisdier en tegen het organiseren van roofvogelshows.

De Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek stelt zich op het standpunt dat het houden van roofvogels voor menselijk vermaak onacceptabel is. 

Roofvogels moeten vrij kunnen leven en vliegen en niet hun hele leven vastzitten in kooien of aan touwen. 

Roofvogels niet voor de show

Onderzoek.

In opdracht van Vogelbescherming Nederland is onderzoek gedaan naar het aantal roofvogel- en uilenshows.

Het betreft een inventarisatie naar hoeveel roofvogels en uilen in Nederland te koop worden aangeboden, hoeveel roofvogelshows er worden gehouden, etc.

 

Download: Rapport Roofvogel- en Uilenshows in Nederland

Petitie voor verbod op het houden en fokken van roofvogels.

Het houden/fokken van (inheemse) beschermde roofvogels draagt niet bij aan het in stand houden/ uitbreiden van de populatie.

Tevens kan  het leiden tot het risico van nestroof, onnodige stress en

een structureel onwelzijn bij de vogels.

Klik hier om de petitie te bekijken.

De petitie is op 20 juni 2012 ingediend en thans in behandeling.

Faunabescherming.

Over valkerij is in 2009 door de Faunabescherming een standpunt ingenomen als gevolg van plannen van de toenmalige minister om tot uitbreiding van de valkerij te komen. 

Lees het artikel...

Zie ook:

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page