top of page

bron:

Vogelbescherming Nederland

De Roofvogelpluim is een blijk van dankbaarheid en waardering voor mensen en organisaties die stoppen met het inhuren van Roofvogel- en

uilenshows.

Lees meer...

Forse toename

Uit het onderzoek blijkt dat er een forse toename is van het bezit, aanbod van en demonstraties met roofvogels en uilen.

Het aantal EG-certificaten, waarmee vogels internationaal verhandeld mogen worden, nam toe met de factor 10.

 

Met name de Kerkuil, Steenuil, Oehoe en Slechtvalk zijn populair.

De prijzen voor een roofvogel of uil varieren van enkele tientallen euro's voor de kerkuil tot vele duizenden euro's voor arenden.

 

In Nederland is iedereen vrij om roofvogels en uilen te houden en om er demonstraties mee te geven, mits de vogels in gevangenschap zijn gekweekt.

Faunavervalsing

Het onderzoek laat ook zien dat vogels regelmatig ontsnappen.

Zo zijn er in het eerste half jaar van 2010 al 62 keer ontsnapte oehoes waargenomen, evenveel als in de tien jaar daarvoor.

 

Soms worden vogels, met name kerkuilen, vrij gelaten vanuit het naïeve idee daarmee de soort te willen helpen.

Het grootste risico hiervan is faunavervalsing.

Niet meer als huisdier

Roofvogels- en uilenshows worden vandaag de dag door heel het land gegeven. Vogelbescherming vindt dat deze shows alleen gegeven mogen worden door erkende valkeniers, die tevens een aanvullende opleiding op het gebied van educatie gevolgd hebben.

Hierbij moet ook voldoende aandacht zijn voor de bescherming van de soortgenoten in het wild.

Ook vindt Vogelbescherming dat roofvogels en uilen moeten worden opgenomen op een negatieflijst voor huisdieren, zodat bezit door particulieren in de toekomst niet vanzelfsprekend meer mogelijk is.

Download het rapport Roofvogel- en Uilenshows in Nederland.

Het betreft een inventarisatie naar hoeveel roofvogels en uilen in Nederland te koop worden aangeboden, hoeveel roofvogelshows er worden gehouden, etc.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page