top of page

bron:

Vogelbescherming Nederland

De Roofvogelpluim is een blijk van dankbaarheid en waardering voor mensen en organisaties die stoppen met het inhuren van Roofvogel- en

uilenshows.

Lees meer...

Welzijnsproblemen

In gevangenschap kunnen de vogels hun natuurlijke gedrag niet vertonen.

Ze krijgen niet of nauwelijks de kans om te vliegen.

Ze mogen niet op hun eigen prooien jagen (en opeten).

Ze hebben niet de vrijheid om een partner te kiezen, een nest te bouwen en jongen groot te brengen.

Voor het grootste deel van de tijd zitten ze in een te klein hok of zitten ze met een kort touw vast aan een blok.

Het maken van eigen keuzes is ze ontnomen.

Tijdens de shows moeten ze kunstjes doen in een onnatuurlijke omgeving te midden van een mensenmassa die de vogels kan aanraken en aaien.

Uilen zijn bovendien echte nachtdieren, maar worden urenlang in daglicht te kijk gezet.

Shows creëren vraag

Roofvogel- en uilenshows bevorderen de wens van mensen om zelf een roofvogel of uil te willen hebben.

In Nederland wordt een groot en toenemend aantal inheemse en uitheemse roofvogels en uilen gehouden en verhandeld.

Waar vraag is ontstaat aanbod (er valt geld te verdienen).

Dit aanbod wordt deels gevoed met in gevangenschap gefokte vogels, maar voor een deel wordt ook aan de vraag voldaan door eieren en nestjongen uit nesten in het wild te roven.

 

Het is extra treurig, dat de particulieren die zich een roofvogel of uil aanschaffen denken een huisdier te kopen. Met roofvogels en uilen kun je echter geen band opbouwen, zoals met een hond of een kat.

Slechte voorlichting

Roofvogel- en uilenshows worden vaak gehouden onder het mom van voorlichting.

Onderzoek toont aan dat in de meeste shows nauwelijks voorlichting wordt gegeven. Indien dit wel gebeurt, is de verschafte informatie soms zelfs feitelijk onjuist.

 

Daarbij komt dat het karakter van de shows niet past bij de voorlichting: roofvogel- en uilenshows draaien om het feit dat mensen de vogels van dichtbij kunnen zien en zelfs aanraken.

Dit is tegengesteld aan het gedrag van deze vogels in het wild.

Daar blijven ze het liefst ver van mensen verwijderd en zullen ze zich zeker niet laten aaien.

Het publiek leert dus niets over de vogels in het wild.

Roofvogel- en uilenshows worden gehouden door zowel valkeniers als roofvogelhouders, mensen zonder een valkeniersopleiding. Dat iemand zich valkenier noemt is geen garantie voor deskundigheid.

Faunavervalsing

Er is sprake van faunavervalsing wanneer door niet-natuurlijke oorzaak (ontsnappingen, expres loslaten) nieuwe (onder)soorten zich vestigen en deel gaan uitmaken van de Nederlandse natuur.

Tijdens shows komt het geregeld voor dat een in gevangenschap gefokte vogel de vrijheid kiest en ontsnapt.

Bij particulieren die roofvogels en uilen houden ontsnappen nog veel meer vogels. Soms worden ze zelfs bewust losgelaten.

Een deel van de ontsnapte vogels wordt niet teruggevangen en deze vogels vormen een bedreiging voor de Nederlandse natuur.

Alleen al in het jaar 2010 registreerde de OehoeWerkgroep Nederland (OWN) 28 ontsnapte Oehoes.

 

Ontsnapte vogels gedragen zich anders dan hun wilde soortgenoten. Ze komen bijvoorbeeld dichter bij mensen en maken soms schijnaanvallen op hen.

Het publiek denkt al snel dat alle wilde vogels zich zo gedragen.

Ontsnapte vogels lopen zelf ook grote risico’s door de leertjes aan hun poten waarmee ze verstrikt kunnen raken in de takken en een vreselijke dood kunnen sterven.

Het probleem van de hybride vogels

Roofvogel- en uilenshows zijn nauw verweven met de fok van roofvogels en uilen. Daarbij wordt echter op grote schaal hybridisatie, het kruisen van soorten, toegepast.

Ook deze hybride vogels ontsnappen geregeld en veroorzaken faunavervalsing.

Ze nemen bijvoorbeeld de plaats in van Nederlandse vogels of ze paren met in het wild levende vogels en dragen zo vreemd erfelijk materiaal over op de populatie. Zo vormen de hybride valken een gevaar voor de inheemse populatie slechtvalken.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page