top of page

Ook interesse

in een nestkast?

De vogelwerkgroep maakt nestkasten

voor gierzwaluwen

en diverse andere vogelsoorten.

Kijk op de pagina

nestkasten​

eerste nestkasten gierzwaluwen (20-4-2012)

Eerste nestkasten voor gierzwaluwen in Lochem

Uit de jaarlijkse tellingen blijkt dat het aantal broedende gierzwaluwen in Lochem langzaam maar zeker achteruit gaat. 

De oorzaak van de achteruitgang komt mede door een afname van nestgelegenheid.

Bij renovatie van woningen worden veel kieren en gaatjes dichtgemaakt die voor de zwaluwen juist nestgelegenheid betekenen.

Om die reden neemt de vogelwerkgroep een proef met het plaatsen van nestkasten.

Gierzwaluwen die eerder hier gebroed hebben weten feilloos de plek van het oude nest terug te vinden.

Uit ervaringen in andere plaatsen blijkt dan ook dat het niet gemakkelijk is om de gierzwaluwen in de kasten te krijgen. Om de zwaluwen naar de kasten te lokken zal daarom het geluid van de gierzwaluwen worden afgespeeld.

Wim Nijenhuis en Eddie Oosthof plaatsen de eerste nestkasten voor gierzwaluwen in het centrum van Lochem, 20 april 2012.

De vogelwerkgroep hoopt dat het zal lukken om gierzwaluwen in de kasten te krijgen en hiermee deze schitterende vogel met zijn specifieke zomerse geluid voor Lochem te behouden.

Meer informatie over de tellingen en hoe u kunt meehelpen de gierzwaluw met nestgelegenheid te helpen is te vinden op de pagina ​gierzwaluwen.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page