top of page

Met de aankoop

van een nestkast

steunt u het werk

van de

vogelwerkgroep 

die zich inzet voor de bescherming

van de vogels

in de natuur

rond Lochem e.o.

huiszwaluwen tips

overige pagina's nestkasten:

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

tips voor het huiszwaluwen

Huiszwaluwen zijn voor ons nuttige vogels omdat zij enorme hoeveelheden     muggen en andere vliegende insecten eten.

De achteruitgang van de Huiszwaluw kan mogelijk te maken hebben met het  steeds netter worden van boerenerven.

Hierdoor is minder geschikt nestmateriaal voorhanden zoals leem en klei.

Als je in het buitengebied woont, kun je de huiszwaluw helpen door het  

aanbrengen van kunstnesten. Dit heeft vooral effect in de buurt van een

bestaande kolonie huiszwaluwen.

Geïsoleerd opgehangen nesten raken moeilijker bewoont.

Plaats de nesten direct onder de dakgoot of het overstek tegen een muur aan

de zuid- of oostkant.

Schilder uw dakoverstek in een lichte kleur: wit of geel. Huiszwaluwen blijken daar een grote voorkeur voor te hebben boven donkere kleuren.

Belangrijk is de aanwezigheid van een modderpoeltje. Hiermee werkt de

huiszwaluw zijn nest af.

Onder de nesten kan het vuil worden door uitwerpselen. Een simpel plankje

onder het nest plaatsen is een makkelijke manier om het ongewenste vuil op te vangen.

De ervaring is dat het ophangen van kunstnesten ter ondersteuning van

bestaande kolonies huiszwaluwen erg succesvol is.

 

 

 

 

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page