top of page

terug naar

archief

nieuws

roeken

roeken en de rondweg

roeken en de rondweg

Een nieuw geplande rondweg langs het kanaal ten noorden van Lochem doorkruist het gebied waar roeken nestelen. Doordat deze beschermd zijn wordt al jarenlang gezocht naar een oplossing.

Diverse alternatieven voor een rondweg bleken op grond van wet- en regelgeving, ruimtelijke beperkingen of wensen van de gemeente niet of moeilijk inpasbaar. 

 

In 2014 is een oplossing tot stand gekomen waarbij slechts een klein aantal roekennesten verplaatst zal moeten worden in het kader van de flora en faunawetgeving.

De verwachting is dat met een goede onderbouwing van nut en noodzaak een ontheffing van de Flora- en Faunawet kansrijk is. In alle gevallen zal er een adequaat mitigatie- en compensatieplan moeten worden opgesteld waarmee wordt voorzien in alternatieve nestplaatsen die qua kwaliteit en kwantiteit overeenkomen met de nestplaatsen in het plangebied.

 

Eind 2015 is vergunning verleend voor het kappen van ca. 40 nestbomen in de omgeving van het station. Voorafgaand aan het broedseizoen zullen onder deskundige begeleiding een groot aantal nesten verplaatst worden. Uit onderzoek blijkt dat er in de directe omgeving voldoende plekken zijn waar de roeken kunnen gaan nestelen. 

 

De uitvoering van de wegwerkzaamheden staat gepland voor 2017/2018.

 

Voor een overzicht van de geschiedenis en het thans geplande tracé klik hier.

2004,   6 juli
 
2005,   5 februari
2007, 29 januari
2007,   4 juni
2009,   1 oktober
2010, 26 januari
2010,   5 oktober
2010,   7 oktober
2010,   8 oktober
2011, 20 januari
2011, 21 januari
2011, 21 maart
2011, 23 maart
2012,   3 oktober
2013,
2014, 18 februari
2014,
2014,  27 mei
2014,   7 oktober
2015, 16 december
Provincie Gelderland
Provincie Gelderland
Provincie Gelderland
Gemeente Lochem
De Stentor
Provincie Gelderland
De Stentor
De Stentor
Binnenlands Bestuur
De Stentor
Overheid.nl
De Stentor
De Stentor
Berkelbode
De Stentor
Gemeente Lochem
Omroep Gelderland
Gemeente Lochem
Provincie Gelderland
Provincie Gelderland
Gelre FM

zie ook: Roeken

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page