top of page

Foto's:

Bastiaan van Kampen

Gerrie Nijenhuis 

Michiel Schaap

terug naar

foto's

steenuilen

steenuilen ringen

steenuilen ringen

auto play

aan/uit

De werkgroep steenuilen onderhoudt ruim 100 nestkasten.

In het voorjaar worden de jonge uiltjes geringd.

 

Door steenuilen te voorzien van een aluminium pootring met een uniek nummer, kunnen de uilen individueel herkenbaar gemaakt worden.

Dit verschaft belangrijke informatie over o.a. leeftijd en overleving, dispersieafstand en -richting van jongen en aspecten als leeftijdsopbouw van een populatie, paarsamenstelling en partner- en territoriumtrouw.

Jaarlijks worden in Nederland tussen de 1100 en 1500 steenuilen geringd, waarvan 85% als nestjong.

In het werkgebied van de vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek zijn de afgelopen jaren gemiddeld 60 jonge uiltjes per jaar geringd en dat is ruim 5% van het totaal in Nederland.

Door de combinatie met het broedbiologisch onderzoek is van de geringde jongen (en de meeste adulten, die ook tijdens het broedseizoen worden geringd) waardevolle informatie voorhanden over o.a. conditie, exacte herkomst en broedsucces van een individuele uil.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page