top of page

Foto's: 

Corrie Heemskerk

Gerrie Nijenhuis

Bastiaan van Kampen

terug naar

foto's

nieuws

25 jaar vogelwerkgroep

Op 21 september 2013 is in een besloten bijeenkomst voor leden het 25-jarig bestaan van onze vogelwerkgroep gevierd.

De bijeenkomst vond plaats in en rond de nieuwe schaapskooi van Natuurmonumenten op het Groote Veld.

Er was gezorgd voor een uitstekende catering. Bij aanvang, rond 14.00 uur, stond de koffie/thee klaar en was er een uitgebreide keuze uit “homemade” taart met fruit uit eigen tuin.

Aan het eind van de middag kon men zich te goed doen aan een uitgebreid buffet.

Tussendoor was er een excursie door het gedeelte van het Groote Veld waar recent door Natuurmonumenten herstelwerkzaamheden zijn verricht om het terrein weer een open karakter te geven.

Deze aanpassingen kunnen o.a. positief uitwerken voor soorten als Nachtzwaluw, Boomleeuwerik en Boompieper.

 

Boswachter Andre Westendorp van Natuurmonumenten gaf onderweg de nodige informatie over de werkzaamheden en het terrein.

Bij terugkomst in de schaapskooi  memoreerde onze voorzitter Hans van Hoorn een aantal opvallende gebeurtenissen uit de afgelopen vijfentwintig jaar. Maar ook blikte hij vooruit en gaf aan dat het belangrijk is om verjonging binnen de werkgroep te krijgen om opnieuw 25 jaar activiteiten te kunnen realiseren.

De bestuursleden Gerrie Nijenhuis en Eddie Oosthof werden vervolgens in het zonnetje gezet vanwege het feit dat zij al vanaf de oprichting deel uitmaken van het bestuur en dus eveneens een 25-jarig jubileum te vieren hadden. Zij werden onderscheiden met een fraaie onderscheiding in de vorm van een vogel.

Na het buffet was er nog een amusant optreden van troubadour Gery Groot Zwaaftink uit Vorden die zijn verhalen en liederen gedeeltelijk had aangepast aan onze gezamenlijke passie: vogels!

Al met al was het een zeer geslaagde bijeenkomst waar veel oude herinneringen werden opgehaald en bestaande contacten  werden verstevigd.

Dank gaat uit naar die leden die deze geslaagde feestviering organiseerden: Carla Zijderveld,  Lucia Doornbos, Jos Pijnenburg, Wim Nijenhuis en Hans van Hoorn.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page