top of page

terug naar

archief

nieuws

vrijwilligerswerk op landgoed ampsen

Leden van onze vogelwerkgroep helpen regelmatig mee met noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden op het Landgoed Ampsen.

Recent werden 2 heidepercelen opgeschoond.

Ook niet-leden zijn van harte welkom om hieraan mee te doen.

Vind je het leuk om een paar uur per jaar actief en nuttig bezig te zijn in de natuur?

Meld je dan aan bij tim.grit@ampsen.nl

Of neem contact op met Hans van Hoorn: 0630782005.

Kom je ook wel eens op landgoed Ampsen? Om daar een lekkere wandeling te maken en te genieten van de natuur? Wil je een bijdrage leveren aan de instandhouding van de natuur in de omgeving van Lochem ? Meld je dan aan als vrijwilliger bij landgoed Ampsen.

 

Het in stand houden van de 400 ha bos en hei is een hele klus. Dit gebeurt voor een groot deel door professionele bosbouwbedrijven maar hulp van vrijwilligers is onontbeerlijk.

In het voorjaar van 2015 maakten leden van de Vogelwerkgroep NW-Achterhoek één van de heidepercelen vrij van dennenopslag.

De jaren daarna komen andere percelen aan de beurt.

Daarnaast zijn er voldoende andere (lichte) werkzaamheden te doen door enthousiaste mensen die graag een steentje bij willen dragen aan het behoud van dit prachtige landgoed. Zoals lichte snoeiwerkzaamheden, onderhouden van de watergangen etc.

Opschonen van de hei op landgoed Ampsen 2015

Op vier zaterdagmiddagen in februari 2015 was het druk op één van de heidepercelen op Ampsen.

Tien vogelaars, leden van onze vogelwerkgroep,  hadden nu eens niet de blik omhoog gericht om een bijzondere vogel of gewoon een mees te spotten, maar werkten zich in het zweet.

Gentiaan

Geelgors

Boomleeuwerik

Vier middagen, waarvan één met sneeuw en hagel, waren er nodig om het achterste heideperceel op Ampsen van dennenopslag te ontdoen en daarmee de Gentiaan weer volop kansen te geven. En hierdoor blijft het ook een geschikt biotoop voor soorten als Boomleeuwerik en Geelgors.

 

Een activiteit die we in het najaar willen continueren zodat ook op de twee andere heidepercelen van het landgoed Ampsen de flora en fauna optimale kansen krijgen.

Daarvoor hoef je geen lid van de Vogelwerkgroep te zijn. Iedereen die daarbij wil helpen is van harte welkom.

Opschonen van de hei op Ampsen, februari 2015.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page