top of page

inventarisatie beekvliet 2016

Onze vogelwerkgroep onderzoekt jaarlijks een deel van ons werkgebied op de aanwezigheid van broedvogels.

In 2016 was Beekvliet aan de beurt, gelegen tussen Barchem en Borculo.

Zowel de bosgebieden als de omliggende agrarische gebieden zijn geïnventariseerd. Naast particulier bezit zijn er gebieden die eigendom zijn van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Gedurende de periode februari - juli  werden elke 2 weken volgens een vaste methode de aanwezige vogels geteld.

Dit geeft uiteindelijk een totaalbeeld van de vogelpopulatie in dit gebied. 

De eerste tellingen zijn eind februari verricht en de laatste werden gedaan in juli.

Bewoners van erven in het gebied konden ook meedoen met de tellingen.

Door bijvoorbeeld 1x in de 2 weken door te geven welke vogels aanwezig waren werden aanvullende gegevens verzameld.

De verzamelde gegevens worden momenteel verwerkt.

Extra aandacht voor de kievit

in het kader van het

'Jaar van de Kievit'.

Kaart van het te inventariseren gebied.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page