top of page

inventarisatie het veen

In 2014 is het gebied Het Veen geïnventariseerd op broedvogels.

Het Veen ligt tussen de Lochemse Berg en het Groote Veld.

Op dit moment worden de gegevens verwerkt.

Onze vogelwerkgroep onderzoekt jaarlijks een deel van ons werkgebied op de aanwezigheid van broedvogels.

In 2014 was de beurt aan Het Veen (tussen Lochemse Berg en Groote Veld).

In het gebied werden, gedurende de periode februari - juli, elke 2 weken volgens een vaste methode de aanwezige vogels geteld.

Dit geeft uiteindelijk een totaalbeeld van de vogelpopulatie in dit gebied. 

De eerste tellingen zijn eind februari verricht en de laatste in juli.

Bewoners van erven in het gebied konden ook meedoen met de tellingen.

 

De verzamelde telgegevens worden momenteel uitgewerkt.

 

Extra aandacht voor de spreeuw in het kader van het 'Jaar van de Spreeuw'.

Onderzoeksgebied Het Veen

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page