top of page
Kerkuil

Meer weten over Kerkuilen?

Uitgebreide informatie over de Kerkuil is te vinden op de site van de  werkgroep

Kerkuilen Nederland

De gegevens

van de

broedresultaten

van de kasten over een langere periode zijn momenteel 

in bewerking.

kerkuilen

In 1981 zijn een aantal vrijwilligers begonnen met het plaatsen van nestkasten voor kerkuilen in de omgeving van Lochem.

Landelijk was het aantal broedparen in die tijd gedaald tot slechts circa 100 en de Kerkuil dreigde uit Nederland te verdwijnen. 

Dit als gevolg van de strenge winters van 1962/63 en die van 1978/79 die een decimering van het aantal kerkuilen tot gevolg had.

Ook het dichter maken van boerengebouwen en het vernieuwen van oude schuren had een negatieve invloed op de stand van de kerkuilen.

kerkuil vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

Werkgroep

In 1988 (oprichting vogelwerkgroep) zijn de vrijwilligers in een 'werkgroep kerkuilen' verder gegaan met het plaatsen, schoonmaken en onderhouden van nestkasten.

Het grootste gedeelte van deze kasten is geplaatst binnen de gemeente Lochem en het aantal kasten bedraagt momenteel circa 180.

 

Alle kasten worden jaarlijke gecontroleerd.

Van de succesvolle broedsels worden de gegevens bijgehouden en waar mogelijk worden de jongen geringd.

Resultaten 2015

In vergelijking met 2014 waren de broedresultaten in 2015 aan de lage kant. 

Het jaar 2014 was dan ook een uitzonderlijk rijk muizenjaar 

waardoor de kerkuilen grote legsels produceerden en dat leverde maar liefst 195 uitgevlogen jongen op.

In 2015 waren er aanzienlijk minder muizen en er werd dan ook in slechts 28 kasten gebroed.

De broedsels waren aan de kleine kant, van twee tot vier per broedpaar met slechts 1 uitschieter van een paar met zeven jongen.

Het aantal uitgevlogen jongen was 67. Dat is een gemiddeld aantal jongen van nog niet eens drie.

Aantal bezette kasten

2010:    38

2011:    27 (strenge winter)

2012:    40

2013:    36

2014:    36

2015:    28

Aantal uitgevlogen jongen

                 109

                   88

                 162

                   86

                 195

                   67

Kerkuil Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

Broedlocaties

Hoewel in een enkel geval kerkuilen in een kerk broeden, zijn de meeste broedlocaties toch bij boerderijen te vinden.

De kasten die zowel landelijk als door onze werkgroep in Lochem zijn opgehangen blijken zeer geliefde broedplaatsen.

 

Mocht u nog een geschikte broedlocatie weten dan komen we graag even kijken.

Voor contact klik hier.

kerkuil nestkast vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

Aantallen

De Kerkuil staat als 'kwetsbaar' vermeld op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels (2004).

Tot in de jaren vijftig broedden er jaarlijks 1500 tot 3000 paren Kerkuil in Nederland.

Dankzij de inspanningen van een grote groep vrijwilligers en dankzij de medewerking van veel agrariërs zijn de aantallen kerkuilen momenteel weer op het niveau van de jaren vijftig van de vorige eeuw.

In de grafiek is de landelijke vanaf 1970 ontwikkeling weergegeven.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page