top of page
Middelste Bonte Specht

Meer foto's

en inforrmatie

over

spechten

Klik hier 

voor een

foto overzicht

en 

informatie over spechtensoorten met speciale aandacht

voor de

Middelste Bonte

Specht.

terug naar

archief

nieuws

middelste bonte specht gezocht

De Middelste Bonte Specht is ook in ons werkgebied de laatste jaren aan een opmerkelijke opmars bezig. Sinds 2012 zijn jaarlijks meerdere territoria van de Middelste Bonte Specht vastgesteld (o.a. op Ampsen, Hackfort, Lochemse Berg,de Velhorst en de Wildenborch.)

Kenmerken.

Rode kruin en niet doorlopende baardstreep zijn de meest kenmerkende verschillen tussen Middelste Bonte Specht en Grote Bonte Specht.

Bij de Grote Bonte Specht heeft alleen het mannetje een rode nekvlek.

Verder is de Middelste Bonte Specht net iets kleiner dan de Grote Bonte Specht.

Middelste Bonte Specht

19 - 22 cm

Grote Bonte Specht

23 - 26 cm.

Kleine Bonte Specht

14 - 16 cm.

Afb. AviFlevoland

Let op:  -  Vanaf half mei is verwarring mogelijk met juveniel Grote Bonte Specht.

                Zowel juvenielen van Kleine als van Grote Bonte Spechten hebben ook rood

                op de kruin.

                Maar Kleine Bonte Specht is beduidend kleiner dan Middelste Bonte Specht.

Verschil man / vrouw

Rode kruin bij man is feller rood en loopt verder door in de nek 

Middelste Bonte Specht,

man.

Rood is feller van kleur en loopt verder door in de nek.

Middelste Bonte Specht,

vrouw.

Juveniel Kleine en Grote Bonte Specht

Juveniele Kleine en Grote Bonte Spechten hebben eveneens een rode kruin

Juveniel Kleine Bonte Specht.

Let op formaat en rug.

Juveniel Grote Bonte Specht.

Zwarte rand tussen rood en wit. Baardstreep loopt vaak nog niet volledig door!

Geluiden Middelste Bonte Specht

territoriumroep:

gewone roep:

Individueel geluid

Om zich toch goed kenbaar te maken aan soortgenoten maakt de Middelste Bonte Specht een schel, bijna kwakend geluid. Elke vogel roept weer anders.

Het geluid draagt ver en is heel kenmerkend. Maar pas op, het geluid lijkt op dat van de Havik en gaaien kunnen het perfect imiteren.

Anders dan de meeste andere soorten spechten roffelt de Middelste Bonte Specht twee keer kort achter elkaar, waarbij de eerste roffel duidelijk korter is dan de tweede. Op zich dus goed herkenbaar, maar…. de Middelste Bonte roffelt maar heel zelden!

Inventarisatie.

Inventariseren kan van half februari tot half april en, als er jongen zijn, in de tweede helft van mei tot half juni.

De meeste roepactiviteit is in maart-april (vooral in de ochtend) waarbij vooral de baltsroep opvallend is (nasaal 'wééh wééh').

Als je een waarneming hebt probeer dan vast te stellen of het een paar betreft.

En kijk of je, door de vogel te volgen, het nest kunt vinden (ovale nestholte).

In een later stadium kan dan gekeken worden of en hoeveel juvenielen er zijn.

Biotoop.

De Middelste Bonte Specht heeft een voorkeur voor loofbossen of singels met oude eiken, haagbeuken en iepen en een combinatie van open plekken en dichte bosschages.

Deze specht zoekt ook vaak voedsel op horizontale takken.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page