top of page

nieuwe broedvogelsoorten 2014

Eerste broedgeval Brandgans in Lochem

Op 26 juni 2014 is een geslaagd broedgeval vastgesteld van een brandganzenpaar.

Op een locatie ten noorden van landgoed Verwolde werden in een groep van 6 adulten ook 2 juvenielen gezien.

Voor zover bekend is dit het eerste geslaagde broedgeval van deze soort in ons werkgebied.

De waarnemers waren Jitty Hakkert en Hans van Hoorn.

Foto: Hans van Hoorn

In Nederland is de Brandgans sinds 1984 broedvogel maar dan vooral in het westen van het land.

De laatste jaren is er een toename van brandganzen die niet wegtrekken naar de arctische broedgebieden maar er de voorkeur aan geven om hier te blijven.

 

Brandganzen broeden in Nederland op een aantal vreemde plaatsen, waaronder nauwelijks begroeide eilanden. Hierin bevindt het nest zich dus zeer geëxposeerd. Brandganzen broeden ook wel in moerasbossen en rietkragen.

Eerste broedgeval Kleine Mantelmeeuw in Lochem

Op 6 augustus 2014 gaf Michiel Schaap het volgende bericht door:

 

"Langs het Twentekanaal op het dak van de TKF hebben zeker 2 en misschien wel 3 paar kleine mantelmeeuwen met succes gebroed.

Vorige week vlogen de trotse ouders met bedelende jongen over het kanaal.

De Kleine Mantelmeeuw is een soort die steeds meer landinwaarts aan het broeden komt!"

Als wintergast wordt de Kleine Mantelmeeuw vaker waargenomen in het binnenland.

 

Belangrijkste verschillen met de Grote Mantelmeeuw zijn:

-  kleiner formaat

-  slanker lichaam

-  langere spitse vleugels

-  dunnere, minder massieve snavel.

 

Maar opvallendste verschil bij adulte vogels zijn de gele poten bij Kleine Mantelmeeuw terwijl die bij de Grote Mantelmeeuw roze zijn.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page