top of page

Trektelposten: update

houtduif.jpg

Houtduiven

Foto Bert Verboog

Op zondag 28 oktober werden er grote groepen houtduiven op trek waargenomen. Op de beide telposten werden in totaal zo'n 19000 vogels gezien, In Almen werden er in 1 uur zelfs 10000 geteld. U vraagt zich natuurlijk af hoe je die aantallen telt als ze in zo'n groep als als op de foto hierboven doorvliegen. Je neemt dan een groepje van 10 en schat dan hoeveel van die groepjes je ziet. Het vraagt wel enige ervaring. 

rode wouw.jpg

Rode wouwen

Foto Bert Verboog

In het noorden zijn grote aantallen rode wouwen weggetrokken. Wij zien er regelmatig ook enkele doortrekken. Het zijn buizerd-grote roofvogels die in Zuid-Europa overwinteren. Soms kun je ze in groepen op slaapplaatsen gezamenlijk zien.

keep.jpg

Kepen

Foto Bert Verboog

Er worden momenteel grote groepen kepen gezien, zowel overvliegend als op het land. Het is het noordelijke familielid van de vink. De keep vliegt soms in groepen vinken mee, maar ook met alleen maar kepen. Op de foto hieronder ziet een grote groep kepen. De foto hiernaast is is ook een keep.

keep 2.jpg

Foto Bert Verboog

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page