top of page

Foto's: Bastiaan

Steenuil

hoornaar in steenuilkast (21-11-2016)

Nestkast Steenuil ook aantrekkelijk voor andere soorten.

Niet alleen Steenuilen maken gebruik van de speciaal voor hen geplaatste nestkasten, ook andere soorten vinden deze kasten aantrekkelijk als nestplek.

Regelmatig worden vogelsoorten aangetroffen, met name Kauw en Spreeuw. Soms ook een kleiner exemplaar zoals een Koolmees. Ook de Steenmarter waardeert zo'n kast als nestplek.

Toch nemen de aantallen 'vreemde gasten' af sinds we kasten plaatsen met een extra sleufje. Dat maakt het lastiger om in de kast te komen en is vooral bedoeld om de Steenmarter buiten de kast te houden om zowel een nestplek te voorkomen als om predatie tegen te gaan.

Hoornaar

Maar de natuur zorgt altijd voor verrassingen.

Afgelopen najaar ontdekten we tijdens een controlerondje dat een steenuilkast 'gekraakt' was door een kolonie Hoornaars.

Dat zijn de grootste wespachtigen die in ons land voorkomen. Ze kunnen tot 3.5 cm. lang worden en worden daarmee meer dan twee keer zo groot als de meeste andere wespensoorten.

Ze leven slechts één seizoen wat gebruikelijk is bij wespen. Alleen de koningin die aan het eind van het seizoen werd geboren, overwintert om het volgende jaar een nieuw nest te maken op een nieuw locatie.

In november waren de Hoornaars niet meer actief en hebben we de kast vervangen door een nieuw exemplaar.

Hoornaar

De hoornaar is een typische rover die grote hoeveelheden insecten vangt en doodt om ze vervolgens te voeren aan de larven.

De hoornaar zoekt de mens zelden op maar wordt wel agressief binnen een straal van vijf meter van het nest. Het handhaven van een nest van de hoornaar in de omgeving heeft als voordeel dat men minder last heeft van andere insecten zoals andere soorten wespen en verschillende soorten vliegen.

Uitgebouwd nest onder Steenuilkast

Nest Hoornaar in Steenuilkast.

Het nest heeft een lengte van ca. 60 cm.

Zie ook:

Meer info over steenmartervrije kasten: klik hier.

Steenmarter in Steenuilkast: klik hier

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page