top of page
Steenuil

steenmarternest in steenuilkast (21-5-2014)

Overlast van steenmarters

Dat steenuilen die in steenuilkasten broeden gepredeert kunnen worden door steenmarters wisten we al. 

Maar dat steenmarters de nestkasten ook als nestplek gebruiken is nieuw voor ons.

Op 20 mei 2014 werd bij controle van een steenuilkast een volwassen steenmarter met 2 jongen in de kast aangetroffen.

Zowel de volwassen marter, die schielijk de kast verliet, als onze kastcontroleuse, kwamen met de schrik vrij.

Onze vogelwerkgroep heeft niets tegen steenmarters. Integendeel, het zijn prachtige beesten die ook hun functie hebben in het ecosysteem. Bekend is dat het prima muizenvangers zijn.

En dat ze steenuilen als prooi zien is ook heel normaal.

Steenmarter

Foto: Wim Elferink

Maar omdat de Steenuil kwetsbaar is en in aantal nog steeds achteruit gaat, proberen we met aangepaste kasten de steenmarters buiten de deur te houden.

Deze nieuwste kasten zijn dan ook extra lastig voor een steenmarter om binnen te komen en we hopen dan ook dat de steenuilen hiermee geholpen worden.

 

De hierboven genoemde kast is nog een 'oud' model waar een steenmarter makkelijker in kan komen.

Waar nodig zullen op termijn de oude kasten vervangen worden door het nieuwe model.

Meer info over steenmartervrije kasten: klik hier.

Meer info over de steenmarter bij de Zoogdiervereniging.

Bijdrage Unive fonfs voor martervrije steenuilkasten.

Heeft u een steenuilkast en overlast van een steenmarter? Neem contact op: klik hier.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page