top of page
vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

Meer info over steenuilen bij STONE

Uitgebreide informatie over de Steenuil is te vinden op de website van de Landelijke Werkgroep STONE

Bert

Sinds 2002 onderhoudt en controleert de 'werkgroep steenuilen' een groot aantal nestkasten in het werkgebied van de vogelwerkgroep.

De Steenuil werd ernstig bedreigd door het verdwijnen van geschikte broedplekken als gevolg van veranderingen in het landschap. Ook de moderne boerderijen bieden minder geschikte broedplekken. Nestkasten kunnen dan een goed alternatief zijn.

In totaal zijn circa 200 nestkasten geplaatst op geschikte locaties rond Lochem.

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

Werkwijze

Vanaf half februari worden de locaties vastgesteld waar roepende mannetjes hun karakteristieke baltsroep laten horen.

In de maanden daarna worden regelmatig de kasten gecontroleerd, het aantal eieren en jongen vastgesteld en eventueel worden de jongen geringd.

In het najaar worden de kasten schoongemaakt en vindt onderhoud plaats.

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

Zo help je mee

Een erf wordt aantrekkelijker voor steenuilen door:

-

-

 

-

-

-

 

het aanplanten en behouden van knotbomen,

het aanplanten en behouden van                       hoogstamfruitbomen,

het maken en behouden van rommelhoekjes,

de aanwezigheid van kort begraasd gras,

het plaatsen van een nestkast.

Steenuiltjes verdrinken nogal eens in drinkbakken.

Door het plaatsen van een steenuilvriendelijke drinkbak kunt u dit voorkomen. 

Klik op een afbeelding voor meer informatie.

Kwetsbaar

De Steenuil is het kleinste uiltje van Nederland en voelt zich vooral thuis in halfopen kleinschalige cultuurlandschappen.

De aanwezigheid van heggen en knotbomen in grasland is van groot belang.

Ze jagen vanaf een lage uitkijkpost op kleine prooien zoals insecten, regenwormen en zoogdieren. 

Boomholten en schuren zijn favoriete broedplaatsen.

In de afgelopen jaren zijn steeds meer broedplekken voor steenuilen verloren gegaan.

Oorzaken daarvoor zijn o.a. de vermindering van broedplaatsen in bomen (zoals knotwilgen), minder rommelhoekjes op boerenerven (waardoor ook minder muizen) en de afbraak van oude gebouwen op boerenerven (bijv. ruimte voor ruimte regeling en verbouwing na verkoop aan particulieren).

Aantallen

De Steenuil staat inmiddels als 'kwetsbaar' op de Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels (2004).

Als gevolg van de grote veranderingen in het agrarisch cultuurlandschap is het aantal broedparen in Nederland sinds begin jaren zestig van de twintigste eeuw met 50-75% afgenomen.

Op dit moment (2013) zijn er naar schatting circa 6000 broedparen in Nederland aanwezig.

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

Foto's: Bastiaan

Door het deels kleinschalige cultuurlandschap is de Achterhoek voor Nederland een belangrijk gebied voor steenuilen.

 

In het werkgebied van de vogelwerkgroep is relatief gezien nog een behoorlijk aantal broedparen aanwezig. Maar ook rond Lochem dreigt verdere achteruitgang.

Het aantal in nestkasten broedende paren in het onderzoeksgebied bedraagt de laatste jaren gemiddeld circa 35.

Daarnaast broeden er een onbekend aantal steenuilen op natuurlijke nestlocaties.

 

Gelukkig zijn er tal van persoonlijke en georganiseerde initiatieven ondernomen om deze specifieke erfvogels een broedplaats te geven waaronder het plaatsen van nestkasten op locaties waar natuurlijke nestplekken minder of niet meer voorhanden zijn.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page