top of page

Patrijzen gezien? 

Geef je waarneming even door via contact.

We willen graag zoveel mogelijk waarnemingen van patrijzen verzamelen.

Alvast bedankt!

Download hier de

Infobrochure

project patrijs: lezing Popko Wiersma (9-4-2014)

Ook rond Lochem gaan de aantallen akker- en weidevogels dramatisch achteruit.

Soorten als Veldleeuwerik, Grutto en Patrijs worden nog maar zelden gezien.

De laatste soort is sinds 1960 met maar liefst 95% afgenomen.

Om te voorkomen dat de Patrijs helemaal verdwijnt stimuleert de vogelwerkgroep grondeigenaren om biotopen weer beter geschikt te maken voor patrijzen en andere akker- en weidevogels.  

Hiertoe wordt samengewerkt met de WildBeheerEenheid Lochem en de Agrarische Natuur Vereniging 't Onderholt.

 

Zie ook: Infopagina's Project Patrijs.

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

project patrijs: lezing popko wiersma (9-4-2014)

Op 9 april 2014 is er een voorlichtingsbijeenkomst gehouden in restaurant De Zonnebloem in Lochem.

De informatie werd gegeven door Popko Wiersma, 

akkervogelonderzoeker in Groningen en lid van de werkgroep Grauwe Kiekendief. Deze werkgroep doet onderzoek naar alle akkervogels waaronder de Patrijs.

Popko liet ons zien wat de verschillende oorzaken zijn van de achteruitgang van de Patrijs en welke herstelmogelijkheden genomen kunnen worden.

 

Belangrijk is dat er voldoende ruige plekken zijn waar de vogels kunnen schuilen en broeden.

En aangepast beheer in akkerranden en stroken zorgen voor voldoende insecten. Deze laatste zijn onmisbaar in de eerste levensweken van de kuikens.

 

Hopelijk gaat het lukken om met boeren die hiervoor interesse hebben tot samenwerking te komen. In dat kader wordt ook gezocht naar subsidiemogelijkheden om de mogelijke inkomstenderving voor de boer te kunnen compenseren.

 

Zie ook: Subsidiemogelijkheden.

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

Foto's: Bastiaan

Graag ontvangen we informatie indien locaties bekend zijn waar patrijzen gezien of gehoord zijn.

Laren

Nettelhorst

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page