top of page
vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

MEER INFO OVER STEENUILEN BIJ STONE

Uitgebreide informatie over de Steenuil is te vinden op de website van de Landelijke Werkgroep STONE

steenuilen

Sinds 2002 onderhoudt en controleert de 'werkgroep steenuilen' een groot aantal nestkasten in het werkgebied van de vogelwerkgroep.

In totaal zijn circa 200 nestkasten geplaatst op geschikte locaties.

Van een deel van deze kasten worden de resultaten verzameld voor een meerjarig overzicht.

Deze kasten bevinden zich in het z.g. onderzoeksgebied (voor kaart klik hier).

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

Werkwijze

Vanaf half februari worden de locaties vastgesteld waar roepende mannetjes hun karakteristieke baltsroep laten horen.

In de maanden daarna worden regelmatig de kasten gecontroleerd, het aantal eieren en jongen vastgesteld en eventueel worden de jongen geringd.

Resultaten onderzoeksgebied 2015

Na het muizenrijke jaar 2014 met hoge broedresultaten bleek 2015 opnieuw succesvol.

Het aantal succesvolle kasten bedroeg 34 (2014: 32) en die leverden 102 jongen op (2014: 111).

Het gemiddeld aantal jongen per broedsel kwam uit op 3.0 tegen 3.5 in 2014.

Klik voor de meerjarige resultaten van de kasten in het onderzoeksgebied op de link in de linkerzijkolom.

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

Buiten de kasten zijn er ook broedgevallen in natuurlijke nestplaatsen. Dit zijn vaak plekken in schuurtjes of bomen nabij erven.

Van deze broedgevallen zijn geen gegevens bekend.

Zo help je mee

Een erf wordt aantrekkelijker voor steenuilen door:

-

-

 

-

-

-

 

het aanplanten en behouden van knotbomen,

het aanplanten en behouden van                           hoogstamfruitbomen,

het maken en behouden van rommelhoekjes,

de aanwezigheid van kort begraasd gras,

het plaatsen van een nestkast.

Steenuiltjes verdrinken nogal eens in drinkbakken.

Door het plaatsen van een steenuilvriendelijke drinkbak kunt u dit voorkomen. 

Klik op een afbeelding voor meer informatie.

Kwestbaar

De Steenuil is het kleinste uiltje van Nederland en voelt zich vooral thuis in halfopen kleinschalige cultuurlandschappen.

De aanwezigheid van heggen en knotbomen in grasland is van groot belang.

Ze jagen vanaf een lage uitkijkpost op kleine prooien zoals insecten, regenwormen en zoogdieren. 

Boomholten en schuren zijn favoriete broedplaatsen.

In de afgelopen jaren zijn steeds meer broedplekken voor steenuilen verloren  gegaan.

Oorzaken daarvoor zijn o.a. de vermindering van broedplaatsen in bomen (zoals knotwilgen), minder rommelhoekjes op boerenerven (waardoor ook minder muizen) en de afbraak van oude gebouwen op boerenerven (bijv. ruimte voor ruimte regeling en verbouwing na verkoop aan particulieren).

Aantallen

De Steenuil staat inmiddels als 'kwetsbaar' op de Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels (2004).

Als gevolg van de grote veranderingen in het agrarisch cultuurlandschap is het aantal broedparen in Nederland sinds begin jaren zestig van de twintigste eeuw met 50-75% afgenomen.

Op dit moment (2013) zijn er naar schatting circa 6000 broedparen in Nederland aanwezig.

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

Foto's: Bastiaan

Door het deels kleinschalige cultuurlandschap is de Achterhoek voor Nederland een belangrijk gebied voor steenuilen.

 

In het werkgebied van de vogelwerkgroep is relatief gezien nog een behoorlijk aantal broedparen aanwezig. Maar ook rond Lochem dreigt verdere achteruitgang.

Het aantal in nestkasten broedende paren in het onderzoeksgebied bedraagt de laatste jaren gemiddeld circa 35.

Daarnaast broeden er een onbekend aantal steenuilen op natuurlijke nestlocaties.

 

Gelukkig zijn er tal van persoonlijke en georganiseerde initiatieven ondernomen om deze specifieke erfvogels een broedplaats te geven waaronder het plaatsen van nestkasten op locaties waar natuurlijke nestplekken minder of niet meer voorhanden zijn.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page