top of page
vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

Foto's  op  deze

website

MICHIEL SCHAAP

(tenzij anders vermeld)

VOGELS
EN DE WET
 
Vogels zijn
kwetsbaar
en verdienen
bescherming.
 
Hiertoe zijn regels
opgesteld op het
gebied van o.a.
- Jacht en schade-
    bestrijding
- Kappen en snoeien
- Verstoring
- Bouwwerkzaamheden
- Landelijk gebied
- Houden en
  prepareren
 
 Lees meer... 

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek, lochem

In het noordwestelijk deel van de Achterhoek, met Lochem als centraal middelpunt,

zijn ca. 30 vrijwilligers actief in een werkgroep die zich inzet voor het behoud en hetbeschermen van vogels in hun natuurlijke omgeving.

 

Deze site geeft informatie over de organisatie en de activiteiten van de werkgroep.

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

overig nieuws

thema's

petities
wespendief_artikel.jpg

De Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek kijkt met zorg naar plannen die mogelijk leiden tot de komst van een drietal grote windturbines in het Ampsense Broek, ten noorden van Exel. Het gebied dat voornamelijk in gebruik is als landbouwgrond is niet alleen het leefgebied voor de mensen die er wonen en werken maar ook voor vogels. Het open gebied is van belang voor vogels, die er tot broeden komen, doortrekken of overwinteren en als foerageergebied voor onder andere de  Wespendief.  Hans van Hoorn en Peter van Waveren geven de vogels 'een stem' en hopen dat bestuurders die over dit soort plannen moeten beslissen zich bewust zijn van de gevolgen.

Vogelwerkgroep vreest gevolgen windmolens voor Wespendief

Foto: Bert Verboog

Foto: Sovon

Foto: Bert Verboog

Er is voortdurend lezenswaardige informatie over gezenderde rode wouwen te lezen op de site van het "Kenniscentrum Akkervogels".

U kunt hier klikken.

foto: Kenniscentrum Akkervogels

2024, het jaar van de huismus

Vogelbescherming maakt bekend dat 2024 het jaar van de huismus wordt. 

Klik hier voor nadere informatie.

BV_2023_S2A8545-bewerkt.jpg

foto: Bert Verboog

Determinatie van veren.

Onder de knop "Kennis" (rechts) vindt u een link naar een uitgebreide site voor het determineren van veren

groenling_veren.jpg

veren van een groenling

foto: De Marke Lochem

foto Bert Verboog

rodewouw_artikel_trek.png

Aandacht voor geringde huismussen

In het buitengebied van Lochem zijn huismussen geringd met kleurringen. Als u er een ziet kunt u de kleurcode noteren en doorgeven.

Klik hier voor nadere informatie.

2018_BV__R5A6252.jpg

foto Bert Verboog

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek
bottom of page