Foto's  op  deze

website

MICHIEL SCHAAP

(tenzij anders vermeld)

VOGELS
EN DE WET
 
Vogels zijn
kwetsbaar
en verdienen
bescherming.
 
Hiertoe zijn regels
opgesteld op het
gebied van o.a.
- Jacht en schade-
    bestrijding
- Kappen en snoeien
- Verstoring
- Bouwwerkzaamheden
- Landelijk gebied
- Houden en
  prepareren
 
 Lees meer... 

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek, lochem

In het noordwestelijk deel van de Achterhoek, met Lochem als centraal middelpunt,

zijn ca. 30 vrijwilligers actief in een werkgroep die zich inzet voor het behoud en hetbeschermen van vogels in hun natuurlijke omgeving.

 

Deze site geeft informatie over de organisatie en de activiteiten van de werkgroep.

nieuws

26-05-2020

Als u een jonge vogel vindt, wat dan?

Als u een jonge vogel vindt, moet of mag u die nou helpen of niet. Moet u misschien de dierenambulance bellen? Of misschien de vogel mee naar huis nemen en daar verzorgen?

Vogelbescherming heeft een duidelijke uitleg over dit onderwerp gegeven, die u over dit onderwerp van advies voorziet. Klik op het plaatje en u komt bij de nieuwsbrief!

Over het algemeen geldt: laat het vogeltje met rust. Alles in u zal misschien schreeuwen dat u dat lieve diertje moet redden, maar besef dat de natuur voor zichzelf moet zorgen. 

Een stevig advies aan kattenbezitters: houdt uw kat binnen in de broedtijd of doe die tenminste een belletje om. Een veel gehoorde redenatie, dat het "de natuur is" gaat niet op, omdat in ons land katten over het algemeen niet voor hun voedsel van de natuur afhankelijk zijn. Katten zorgen voor een aanzienlijke sterfte onder vogels. 

09-05-2020

Bescherming van wulpennesten

In nauwe samenwerking van een agrariër in onze gemeente hebben wij rond enkele nesten van wulpen een stroomraster geplaatst. De eigenaars van de percelen hadden tijdens het maaien de wulpennesten ontdekt en hadden ons gebeld. De stukken gras, waarin de nesten lagen, waren niet gemaaid.

Toen wij bij een van de nesten kwamen bleek dat er al twee jonge wulpen en nog drie, nog niet uitgekomen, eieren lagen. Gezien het feit dat de niet uitgekomen eieren al waren "aangepikt" stonden die op uitkomen. Het raster staat onder stroom en wij hopen dat hierdoor predatoren worden afgeschrikt. Het is belangrijk om wulpen te beschermen, omdat het nestsucces in de laatste jaren sterk is afgenomen.>>Klik op het plaatje voor foto's 

UPDATE 10-5-2020:

Vandaag hebben we een raster weggehaald, omdat de jongen van wulpen het nest verlaten nadat ze uit het ei zijn gekomen. Alle vier de eieren waren uitgekomen en bij nader onderzoek zagen we dat er ouder-wulpen in de buurt aan het alarmeren waren op een kraai. Dus die jongen zullen in veiligheid zijn.

Op een andere plek in de nabijheid hebben we een raster om een wulpennest met vier eieren gezet. In de buurt van Almen zag een andere vrijwilliger van onze werkgroep dat ook daar een jonge wulp rondliep die uit een beschermd nest was gekomen. 

12-03-2020

weidevogels langs de Berkel

De Berkel tussen Almen en de stuw bij Warken is een populair wandelgebied. Er loopt een landelijk bekende wandelroute langs de rivier. De Berkel is op dat traject hersteld naar de oorspronkelijke meanderende vorm en is zeer aantrekkelijk voor mens en dier. En daar loopt het vaak spaak. Wij zien dat er wandelaars lopen met loslopende honden, terwijl dat duidelijk op borden verboden is. Op een deel langs de Berkel is een losloopgebied. Dat is daar ook met borden aangegeven. Voor de rest moet de hond aan de lijn. Vooral op sommige stukken aan de zuidkant van de Berkel broeden weidevogels, zoals kieviten, scholeksters en tureluurs. In nauwe samenwerking met de boeren die de eigenaars zijn van de stukken weiland langs de oevers hebben we nu enkele stukken afgezet met gaas. Daar zijn ook borden bij geplaatst waarop staat dat het stuk grond niet vrij te betreden is. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan en dat heeft er in geresulteerd dat er jongen zijn uitgevlogen.

04-05-2020

een steenuilkuiken in de kast

Bij een van onze leden hangt een steenuilkast waar een camera in is gebouwd. Vandaag was daar voor het eerst het kopje van een steenuilkuiken op een foto te zien. Waarschijnlijk is het kuiken al meer dan een week oud!

Update 9-5-2020: Bij een controle van de nestkast bleken er twee jongen in te liggen met nog twee niet uitgekomen eieren. De eieren komen niet meer uit. Zie de foto.

01-01-2020

2020 - het jaar van de wilde eend

De Wilde Eend is zo gewoon, dat we nauwelijks in de gaten hadden dat het er de laatste decennia langzaam steeds minder werden. Toch is sinds 1990 al ongeveer 30 procent van onze broedpopulatie verdwenen. De winteraantallen, bestaande uit Nederlandse standvogels en wintergasten van elders, vertonen een vergelijkbare afname. Eerdere analyses laten zien dat er geen sprake is van verhoogde sterfte van de volwassen vogels of een afname van het nestsucces. Over de overleving van de kuikens bleek echter nagenoeg niets bekend te zijn. In 2020 zetten Sovon en Vogelbescherming Nederland deze bekende vogel samen in de schijnwerpers in het Jaar van de Wilde Eend.

Als u hier meer over wilt lezen kunt u op de afbeelding klikken. U gaat dan naar de betreffende pagina van Sovon.

1 / 1

Please reload

thema's

petities

Na lange afwezigheid hebben rode wouwen in 2015 in ons werkgebied weer voor het eerst sinds jaren gebroed. In de jaren daarna waren er in ons werkgebied twee broedgevallen, die deel uitmaken van een landelijk onderzoek. In het kader van dat onderzoek zijn rode wouwen "gezenderd ". Onze werkgroep heeft 2 zenders gesponsord. U kan alles over dit onderzoek lezen door op de link naar het "rode wouwenportaal" te klikken.

gezenderde rode wouwen

Foto: Bert Verboog

Foto: Sovon

Foto: Bert Verboog

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek