Foto's  op  deze

website

MICHIEL SCHAAP

(tenzij anders vermeld)

VOGELS
EN DE WET
 
Vogels zijn
kwetsbaar
en verdienen
bescherming.
 
Hiertoe zijn regels
opgesteld op het
gebied van o.a.
- Jacht en schade-
    bestrijding
- Kappen en snoeien
- Verstoring
- Bouwwerkzaamheden
- Landelijk gebied
- Houden en
  prepareren
 
 Lees meer... 

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek, lochem

In het noordwestelijk deel van de Achterhoek, met Lochem als centraal middelpunt,

zijn ca. 30 vrijwilligers actief in een werkgroep die zich inzet voor het behoud en hetbeschermen van vogels in hun natuurlijke omgeving.

 

Deze site geeft informatie over de organisatie en de activiteiten van de werkgroep.

nieuws

17-11-2020

Hans van Hoorn telt al 5000 uur trekvogels

Vandaag is onze voorzitter, Hans van Hoorn, in een krantenartikel in het zonnetje gezet. De aanleiding was dat onlangs op onze trektelpost aan de Kanaaldijk in Lochem het 5000ste uur was volgeteld. 

Hans is de initiator van het trektellen, maar is daarbij geholpen door andere leden in wisselende samenstelling.

In werkelijkheid is hij al zo'n 30 jaar geleden begonnen met het tellen van trekvogels, dus 5000 uur is vermoedelijk in werkelijkheid veel meer. in het begin werd er voornamelijk in de weekends geteld, maar sinds enkele fanatieke leden, onder wie Hans, zijn gepensioneerd, is de telpost in het najaar bijna elke dag bezet. In ieder geval zit Hans daar bijna elke ochtend. In het krantenartikel wordt, naast het trektellen, ook uitgebreid aandacht besteed aan de andere werkzaamheden van Hans. U kan het artikel lezen via de volgende link: https://www.berkelbode.nl/nieuws/algemeen/333411/lochemer-hans-van-hoorn-telt-al-5000-uur-trekvogels

06-11-2020

Alle geplande activiteiten i.v.m. coronamaatregelen vervallen !!

LET OP: In verband met de laatste coronamaatregelen zijn de reguliere vergaderingen vervallen. Ook gaan enkele alternatieve activiteiten die wij op 12 november en 10 december hadden gepland NIET door. 

1 / 1

Please reload

thema's

petities

Na lange afwezigheid hebben rode wouwen in 2015 in ons werkgebied weer voor het eerst sinds jaren gebroed. In de jaren daarna waren er in ons werkgebied twee broedgevallen, die deel uitmaken van een landelijk onderzoek. In het kader van dat onderzoek zijn rode wouwen "gezenderd ". Onze werkgroep heeft 2 zenders gesponsord. U kan alles over dit onderzoek lezen door op de link naar het "rode wouwenportaal" te klikken.

gezenderde rode wouwen

Foto: Bert Verboog

Foto: Sovon

Foto: Bert Verboog

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek