Foto's  op  deze

website

MICHIEL SCHAAP

(tenzij anders vermeld)

VOGELS
EN DE WET
 
Vogels zijn
kwetsbaar
en verdienen
bescherming.
 
Hiertoe zijn regels
opgesteld op het
gebied van o.a.
- Jacht en schade-
    bestrijding
- Kappen en snoeien
- Verstoring
- Bouwwerkzaamheden
- Landelijk gebied
- Houden en
  prepareren
 
 Lees meer... 

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek, lochem

In het noordwestelijk deel van de Achterhoek, met Lochem als centraal middelpunt,

zijn ca. 30 vrijwilligers actief in een werkgroep die zich inzet voor het behoud en hetbeschermen van vogels in hun natuurlijke omgeving.

 

Deze site geeft informatie over de organisatie en de activiteiten van de werkgroep.

nieuws

12-03-2020

weidevogels langs de Berkel

De Berkel tussen Almen en de stuw bij Warken is een populair wandelgebied. Er loopt een landelijk bekende wandelroute langs de rivier. De Berkel is op dat traject hersteld naar de oorspronkelijke meanderende vorm en is zeer aantrekkelijk voor mens en dier. En daar loopt het vaak spaak. Wij zien dat er wandelaars lopen met loslopende honden, terwijl dat duidelijk op borden verboden is. Op een deel langs de Berkel is een losloopgebied. Dat is daar ook met borden aangegeven. Voor de rest moet de hond aan de lijn. Vooral op sommige stukken aan de zuidkant van de Berkel broeden weidevogels, zoals kieviten, scholeksters en tureluurs. In nauwe samenwerking met de boeren die de eigenaars zijn van de stukken weiland langs de oevers hebben we nu enkele stukken afgezet met gaas. Daar zijn ook borden bij geplaatst waarop staat dat het stuk grond niet vrij te betreden is. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan en dat heeft er in geresulteerd dat er jongen zijn uitgevlogen.

Het "steenuil-seizoen" breekt weer aan !

In deze tijd van het jaar beginnen leden van de Vogelwerkgroep weer met het onderzoek naar de stand van de steenuil in ons werkgebied. We hangen nog steeds steenuilkasten op. Ook gaan we in de avond-uren beginnen met de geluidsinventarisaties. Het kan dan gebeuren dat u in de avond-uren op stille weggetjes in het buitengebied een of meer personen, vaak met een auto, ziet stilstaan. We laten dan het geluid horen van een man steenuil en we hopen dat er steenuilen terugroepen, zodat we na afloop een overzicht van de broedterritoria hebben. We begrijpen dat bewoners van het buitengebied dit soms een verdachte situatie vinden. Spreekt u die mensen gerust aan en zij zullen u tekst en uitleg geven van hun werkzaamheden. 

01-01-2020

2020 - het jaar van de wilde eend

De Wilde Eend is zo gewoon, dat we nauwelijks in de gaten hadden dat het er de laatste decennia langzaam steeds minder werden. Toch is sinds 1990 al ongeveer 30 procent van onze broedpopulatie verdwenen. De winteraantallen, bestaande uit Nederlandse standvogels en wintergasten van elders, vertonen een vergelijkbare afname. Eerdere analyses laten zien dat er geen sprake is van verhoogde sterfte van de volwassen vogels of een afname van het nestsucces. Over de overleving van de kuikens bleek echter nagenoeg niets bekend te zijn. In 2020 zetten Sovon en Vogelbescherming Nederland deze bekende vogel samen in de schijnwerpers in het Jaar van de Wilde Eend.

Als u hier meer over wilt lezen kunt u op de afbeelding klikken. U gaat dan naar de betreffende pagina van Sovon.

1 / 1

Please reload

thema's

petities

Na lange afwezigheid hebben rode wouwen in 2015 in ons werkgebied weer voor het eerst sinds jaren gebroed. In de jaren daarna waren er in ons werkgebied twee broedgevallen, die deel uitmaken van een landelijk onderzoek. In het kader van dat onderzoek zijn rode wouwen "gezenderd ". Onze werkgroep heeft 2 zenders gesponsord. U kan alles over dit onderzoek lezen door op de link naar het "rode wouwenportaal" te klikken.

gezenderde rode wouwen

Foto: Bert Verboog

Foto: Sovon

Foto: Bert Verboog

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek