vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

Foto's  op  deze

website

MICHIEL SCHAAP

(tenzij anders vermeld)

VOGELS
EN DE WET
 
Vogels zijn
kwetsbaar
en verdienen
bescherming.
 
Hiertoe zijn regels
opgesteld op het
gebied van o.a.
- Jacht en schade-
    bestrijding
- Kappen en snoeien
- Verstoring
- Bouwwerkzaamheden
- Landelijk gebied
- Houden en
  prepareren
 
 Lees meer... 

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek, lochem

In het noordwestelijk deel van de Achterhoek, met Lochem als centraal middelpunt,

zijn ca. 30 vrijwilligers actief in een werkgroep die zich inzet voor het behoud en hetbeschermen van vogels in hun natuurlijke omgeving.

 

Deze site geeft informatie over de organisatie en de activiteiten van de werkgroep.

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

nieuws

thema's

petities
rode wouw banner.jpg

Na lange afwezigheid hebben rode wouwen in 2015 in ons werkgebied weer voor het eerst sinds jaren gebroed. In de jaren daarna waren er in ons werkgebied twee broedgevallen, die deel uitmaken van een landelijk onderzoek. In het kader van dat onderzoek zijn rode wouwen "gezenderd ". Onze werkgroep heeft 2 zenders gesponsord. U kan alles over dit onderzoek lezen door op de link naar het "rode wouwenportaal" te klikken.

gezenderde rode wouwen

Foto: Bert Verboog

Foto: Sovon

Foto: Bert Verboog

Er is weer lezenswaardige informatie over gezenderde rode wouwen te lezen op de site van het "Kenniscentrum Akkervogels".

U kunt hier klikken.

rodewouw_artikel_trek.png

foto: Kenniscentrum Akkervogels

2022, het jaar van de merel.

Sovon maakt bekend dat 2022 het jaar van de merel wordt. Men gaat echter al dit jaar voorbereidingen treffen door mensen op te leiden die mee willen doen met het zoeken naar merelnesten

Klik hier voor nadere informatie.

Merel_foto_project_sovon.jpg

foto: Bert Verboog

Determinatie van veren.

Onder de knop "Kennis" (rechts) vindt u een link naar een uitgebreide site voor het determineren van veren

groenling_veren.jpg

veren van een groenling

De Vogelwerkgroep geeft financiële steun aan Stichting De Marke Lochem voor de aanleg van een oeverzwaluwwand.

Zaterdag, 8 oktober, is er een open dag met informatiemarkt bij de locatie van natuurgebied De Marke, Stijgoord 2, Lochem, waarbij de laatste hand aan de wand wordt gelegd.

Klik hier voor meer informatie

De Marke.jpg

foto: De Marke Lochem

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek